Jasełka

Przedstawienia jasełkowe są nieodłącznym elementem tradycji szkoły. Przed świętami Bożego Narodzenia, spotykają się uczniowie, rodzice i nauczyciele, by złożyć sobie życzenia i podzielić się opłatkiem. Na bożonarodzeniowe jasełka uczniowie zapraszają rodziców, emerytowanych nauczycieli oraz przedstawicieli władz miasta. W tegorocznej uroczystości wzięła udział wiceprezydent miasta Starachowice Wanda Balcerzak-Judasz. W scenerii szopy betlejemskiej zaświeciło światełko pokoju, przyniesione przez harcerzy. Młodzież występem wprowadziła zebranych w atmosferę świąteczną. Chór szkolny wykonał kolędy i pastorałki, do śpiewania, których przyłączyli się zebrani goście.