Inauguracja miejska nowego roku szkolnego

3 września 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta inauguracja miejska   roku szkolnego 2018/2019. Przybyło na nią wielu gości. Władze miasta reprezentował Jerzy Miśkiewicz wiceprezydent, Michał Walendzik – przewodniczący Rady Miasta. W pierwszej części uroczystości wręczone zostały akty powołania nowym dyrektorom szkół i przedszkoli. Były to: Wanda Niedorozow – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15, Agnieszka Samsonowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, Renata Topolska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 oraz dyrektor Gimnazjum nr 1 - Anna Tarnopolska. Ponadto kilku   nauczycielom wręczono akty mianowania na wyższe   stopnie awansu zawodowego.
Gości przywitały Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Jadwiga Kicińska oraz wicedyrektor Magdalena Lach –Zwierz.  Następnie przemówił wiceprezydent J. Miśkiewicz, który złożył życzenia uczniom i nauczycielom z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
W dalszej części   uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który nawiązywał do 100-Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz pięknych tradycji Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Starachowicach na przełomie minionych 100 lat. Nie zabrakło także tańca oraz piosenek w wykonaniu szkolnego chóru. Goście wraz z uczniami odbyli symboliczny spacer po minionym stuleciu, w czasie którego poznali wybrane wydarzenia z życia Polski oraz naszej szkoły.   Hasłem przewodnim uroczystości było motto patrona SP 1 Jana Kochanowskiego: „Nauka skarbem drogim, tak bogatym jak ubogim. I bogactwa często giną, lecz nauki nie przeminą”.
W programie artystycznym wzięli udział także uczniowie klas młodszych, którzy na zakończenie   zaprezentowali hasło: Nasza szkoła to jest nasz wspólny dom.
Część artystyczną wraz z uczniami   przygotowały nauczycielki: Anna Gęborek, Ewa Maj –Czerwińska, Klaudia Smyk, Barbara Wrzosowska, Renata Kwiecień. Prezentację multimedialną wykonał   Krzysztof Mikos. Dekoracje przygotowały Anna Kołaczyńska oraz Ewelina Siwiec –Gąsior. Układ choreograficzny dla pary tanecznej opracowała Joanna Lisowska.