II miejsce w Turnieju Turystyczno-Krajoznawczym

30 marca 2019 roku w Gimnazjum nr 1 w Starachowicach odbył się XLVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno – Krajoznawczy. Szkoły startowały w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Nasza szkoła, zajęła II miejsce w finale powiatowym. Szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Malwina Szmiłyk z klasy VII A, Amelia Świercz z klasy VI A  oraz Krzysztof Domański z klasy VIII A.
Uczniów do konkursu przygotowywała pani Agnieszka Krupa.
Zmagania turnieju składały się z kilku części:
1. Test wiedzy obejmujący pytania z zakresu krajoznawstwa powiatu i regionu świętokrzyskiego, turystyki, topografii, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pierwszej pomocy.
2. Turystyczny rower (kolarski tor przeszkód).
3. Samarytanka (praktyczna wiedza z zakresu bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy).
4. Turystyczne ABC:
a) mierzenie odległości i wysokości w terenie,
b) rzut "kołem ratunkowym" do celu,
c) rozpoznawanie roślin i zwierząt
d) rozpoznawanie śladów i tropów zwierząt,
e) rozpoznawanie atrakcji turystycznych regionu.
Gratulujemy.