I Jesienna Zbiórka Książek

30 października zakończyła się I Jesienna Zbiórka Książek pod hasłem „Podzielmy się książkami, z których wyrośliśmy”, przeprowadzona przez uczniów klas I-III w ramach realizowanego w tych klasach Ogólnopolskiego Programu Cała Polska czyta dzieciom. Celem akcji było uczenie szacunku do książki, wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi oraz wrażliwości na walory edukacyjne i estetyczne książek, kształtowanie partnerstwa w działaniu. Akcja polegała na przekazywaniu na potrzeby biblioteki książek nowych lub używanych, ale w dobrym stanie. Uczniowie klas I-III zgromadzili wspólnie 128 książek, które wprowadzone zostaną do  inwentarza biblioteki i będą mogły być wypożyczane innym jej użytkownikom. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom i uczniom za wsparcie akcji.