"Gorączka złota"

Każdego roku Polski Czerwony Krzyż organizuje ogólnopolską akcję, która polega na zbiórce złotych monet o nominałach 1, 2 i 5-groszowych. Kwota zebrana podczas akcji dofinansowuje kolonie dla najuboższych dzieci. Są to najczęściej dzieci ubogie, zaniedbane edukacyjnie i wychowawczo, z rodzin niepełnych oraz marginalizowanych. Dzięki „Koloniom z PCK” dzieci mają szansę spędzić wakacje poza domem i odreagować trudną sytuację rodzinną i społeczną. Przez dwa tygodnie dzieci wypoczywają w górach, nad morzem czy w innych atrakcyjnych regionach. Mają zapewnione pełnowartościowe posiłki  oraz ciekawy program edukacyjny. Akcja "Gorączka złota", oprócz pozyskania środków na kolonie, ma także wymiar społeczny. Podczas akcji promowana jest idea wolontariatu – bezinteresownej pomocy drugiej osobie. Warto podkreślić fakt, że większość wolontariuszy to uczniowie, którzy pomagają swoim rówieśnikom.
My również przyłączyliśmy się do tej ogólnopolskiej akcji. Od września do kwietnia uczniowie klas 0 - VII zbierali złote monety.

Monet 1-groszowych zebrano 14148 sztuk, które ważyły 23,7 kg (wartość 141,48zł),
monet 2-groszowych zebrano 4530 sztuk, które wazyły 9,65 kg (wartość 90,60kg),
monet 5-groszowych zebrano 2702 sztuk, które ważyły 7,0 kg (wartość 135,10 zł).

Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli zebraliśmy 40,35 kg złotych monet o łącznej wartości 367 złotych i 18 groszy.

"Gorączkę złota" w naszej szkole zorganizowali członkowie Szkolnego Koła PCK wraz z opiekunem panią A. Krupą.