"Gadająca ściana"

W ostatniej dekadzie listopada uczniowie szkoły mieli możliwość wyrażania swoich opinii i uwag o funkcjonowaniu szkoły. Wykorzystano do tego celu metodę „gadająca ściana”. Uczniowie wyposażeni w samoprzylepne kolorowe karteczki prezentowali swoje przemyślenia w różnych tematach, najogólniej sprowadzających się do obszaru „to lubię, to mi się podoba” oraz przeciwstawnego „to mi przeszkadza, tego mi brakuje”. Większość uczniów skorzystała z prawa wyrażenia swoich myśli i plansza została zalepiona karteczkami. Podsumowując projekt dyrektor szkoły podziękował uczniom za dużą aktywność oraz bardzo rzeczowe oceny i propozycje. Podkreślił dużą dojrzałość w wypowiedziach i sprawiedliwe sądy.  Wnikliwa analiza zgłoszeń pozwoli „przybliżyć szkołę” uczniom.