" Francuskie dyrdymały i sztuka ....."

Z okazji Dnia Teatru uczniowie klasy VIb przygotowali przedstawienie „Francuskie dyrdymały i sztuka pieczenia chleba”. Piękne stroje, ciekawa dekoracja, mądre przesłanie i pełna zaangażowania gra młodych aktorów spowodowały, że przedstawienie wszystkim się podobało. Po przedstawieniu nastąpiło uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników szkolnej biblioteki. Uczniowie złożyli przyrzeczenie, że będą często książki wypożyczać i je szanować. Na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali dyplomy, które mamy nadzieję, że będą im o złożonej obietnicy przypominały.