English Master of Communication ...

Siedmiu uczniów naszej szkoły z klas 3-6 wzięło udział w I Miejskim Konkursie Języka Angielskiego "English Master of Communication and Vocabulary" zorganizowanym przez Gimnazjum Nr 1.
Konkurs składał się z dwóch części:
pisemnej - test sprawdzający rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz ćwiczenia z zakresu słownictwa
ustnej - komunikacja na poziomie Everyday English
Nasi uczniowie odnieśli sukcesy na każdym poziomie.
Klasy III:
I miejsce - Julia Smyk IIIb
Klasy IV:
I miejsce - Karol Maciąg IVb
Klasy V:
I miejsce - Klaudia Moraczyńska Va
II miejsce - Beniamin Król Vb
Klasy VI:
II miejsce - Maciej Kasperkiewicz VIa
III miejsce - Roksana Kańska VIa
Gratulujemy zwycięzcom!!!