Dzień Ziemi

W ramach obchodów "Dnia Ziemi" odbył się w naszej szkole konkurs. Składał się on z kilku części:
   1. Wykonanie pracy plastycznej pod hasłem"Ratujmy naszą planetę",
   2. Wystąpienie na temat: "Dlaczego powinniśmy chronić przyrodę?",
   3. Prezentacja pracy - "Coś z niczego",
   4. Wiersz lub piosenka na temat: "Piękna nasza przyroda ojczysta",
   5. Rozgywki finałowe 3-osobowych drużyn klasowych.
Jury w składzie: dyrektor Jan Kuciapski, pani Klaudia Smyk, pan Paweł Mirkowski przyznało: I miejsce klasie VIa, II miejsce klasie IVa, III miejsce klasie Vb.