Dzień Szkoły bez Przemocy

6 czerwca po raz czwarty  odbył się "Dzień Szkoły bez Przemocy", ogólnopolskie święto wszystkich tych, którzy nie zgadzają się na agresywne zachowania i chcą tworzyć szkoły przyjazne uczniom, nauczycielom  i rodzicom. W całej Polsce do programu przystąpiło ponad 2000 szkół. Celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu i zmianę postaw. Uczniowie naszej szkoły  pokazali, że nie zgadzają się na  przemoc w szkole. W ramach obchodów klasa Va wystawiła spektakl o tolerancji. Wszystkie klasy uczestniczyły  w zajęciach,  gdzie wychowawcy poszczególnych klas w oparciu o ogólny scenariusz przygotowany przez pedagoga szkolnego, przedyskutowali formy jakie przyjmuje przemoc w szkole oraz zasady bezpiecznego informowania i reagowania na przypadki przemocy. Całości towarzyszyła akcja plakatowa, której hasła  propagowały: przyjaźń, życzliwość i wzajemną akceptację. Na koniec  uczniowie całej szkoły spotkali się na boisku, gdzie na dany znak w niebo poleciały dziesiątki czerwonych  balonów.
W ten sposób uczniowie i nauczyciele zaprotestowali przeciw przemocy i agresji.
W imprezie uczestniczyło wielu rodziców.