Dzień Dziecka

W tym roku deszczowa pogoda uniemożliwiła organizację Pikniku Rodzinnego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka na placu przy szkole. Uczniowie, nauczyciele oraz liczni rodzice zebrali się więc na sali gimnastycznej. Nauczyciele przygotowali wiele ciekawych konkurencji. Doping był imponujący. Uczniowie mogli zaprezentować swoje talenty, zarówno taneczne, muzyczne, jak i wokalne. Wzięli również udział w pokazie mody pod hasłem „Euro 2012”.
Kilka dni przed Dniem Dziecka na półpiętrze zostały zamieszczone zdjęcia nauczycieli z okresu dzieciństwa. Ogłoszony został konkurs „Kto jest kto?”. Zadaniem uczniów było dopasowanie zdjęcia do nazwiska nauczyciela. Konkurs wzbudził duże zainteresowanie. Mimo wielu prób żaden uczeń nie uzyskał 100% poprawności odpowiedzi. Konkurs zorganizowały Anna Kołaczyńska i Ewa Maj-Czerwińska.