Dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020

 
W związku z ograniczonym funkcjonowaniem jednostek oświatowych zaszła konieczność zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych zaplanowanych w roku szkolnym 2019/2020. Związane jest to z przesunięciem przez dyrektora CKE egzaminu ósmoklasisty, który miał się odbyć 21-23 kwietnia 2020 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych wynikają z organizacji egzaminu ósmoklasisty w terminach:
• 16 czerwca 2020 r. (egzamin z języka polskiego),
• 17 czerwca 2020 r. (egzamin z matematyki),
• 18 czerwca 2020 r. (egzamin z języka angielskiego nowożytnego).
 
Niezmienionym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych pozostaje 12 czerwca br. – (dzień po święcie Boże Ciało).
W dniach egzaminu nie będzie prowadzona nauka zdalna, nauczyciele biorą udział w pracach komisji egzaminacyjnych.