Comenius
Szkolnym Koordynatorem projektu jest pani Małgorzata Pater - nauczycielka języka angielskiego
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU COMENIUS "EUROPEJSKIE DZIENNIKI PODRÓŻY - ABC TURYSTYKI"
 
DATA OPIS DZIAŁAŃ
Sierpień-wrzesień 2009 Promocja projektu na poziomie szkoły i lokalnej społeczności lokalnej.
Tworzenie strony internetowej projektu. Każda szkoła tworzy własną maskotkę, która będzie podróżować do krajów szkół partnerskich w projekcie. W każdej szkole zaangażowanej w projekt odbędzie się konkurs na maskotkę, w której znajdą się charakterystyczne elementy miasta i regionu. Maskotka będzie wyprodukowana z surowców wtórnych i będzie miała tyle kopii, ile jest państw zaangażowanych w projekt. Na pierwszym spotkaniu maskotka będzie gościem szkoły organizującej spotkanie. Maskotka będzie symbolem  przyjaźni i współpracy.
 
Październik-listopad - grudzień 2009 Poznawanie partnerów.
Prezentowanie materiałów dotyczących każdej szkoły partnerskiej.  "Wyimaginowana podróż po mapie Europy"- wystawa fotografii , dotycząca krajów zaangażowanych w projekt.  Wystawa będzie dostępna dla uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej. W tym celu każda szkoła drogą elektroniczną prześle do szkól partnerskich zdjęcia prezentujące miasto i region. Otwarcie wystawy nastąpi jednocześnie we wszystkich szkołach partnerskich. Zdjęcia te również pojawią się na stronie internetowej projektu.
 
Listopad 2009 Spotkanie projektowe.
W spotkaniu projektowym , które odbędzie się w Belgii, zorganizowane zostanie międzynarodowe seminarium na temat "Współczesne i przyszłe perspektywy edukacji europejskiej." Zorganizowany również zostanie konkurs rysunkowy na temat "Moje miasto w przyszłości." Członkami jury będą  delegacje szkół partnerskich.
Styczeń-luty 2010 Geografia strefy.
Gromadzenie danych o geograficznej lokalizacji miejsca każdej ze szkół partnerskich. Dane geograficzne będą prezentowane  w PowerPoint i będą tak przygotowane tak, aby utworzyć stronę książki. Zadaniem zespołów złożonych z uczniów i nauczycieli będzie przetłumaczenie tego na język angielski.
 
Marzec 2010 Spotkanie projektowe.
Drugie spotkanie odbędzie się w miejscowości Isernia we Włoszech.
 
Marzec-kwiecień 2010 Flora i fauna obszaru.
Gromadzenie danych o florze i faunie obszaru.  Informacje będą prezentowane  w PowerPoint i będą tak przygotowane tak, aby utworzyć stronę książki. Zadaniem zespołów złożonych z uczniów i nauczycieli będzie przetłumaczenie tego na język angielski.
 
Maj 2010 Spotkanie projektowe.
Trzecie spotkanie projektowe odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr1 w  Starachowicach .
 
Maj-czerwiec 2010 Ekonomia, ludność.
Gromadzenie danych na temat gospodarki i ludności strefy pochodzenia każdej ze szkół. Dane  będą prezentowane  w PowerPoint i będą tak przygotowane tak, aby utworzyć stronę książki. Zadaniem zespołów złożonych z uczniów i nauczycieli będzie przetłumaczenie tego na język angielski.
 
Lipiec-sierpień 2010
 
Wakacyjne dzienniki podróży.
Korespondencja i wymiana opinii między uczniami krajów partnerskich, prezentacja sposobów spędzania wakacji.
 
Wrzesień-październik 2010 Edukacja, kultura, dziedzictwo artystyczne.
Gromadzenie danych, informacji, zdjęć dotyczących lokalnej edukacji, regionalnego dziedzictwa artystycznego. Dane  będą prezentowane  w PowerPoint i będą tak przygotowane tak, aby utworzyć stronę książki. Zadaniem zespołów złożonych z uczniów i nauczycieli będzie przetłumaczenie tego na język angielski.
Częściowa (formatywna) ocena projektu.
 
Listopad-grudzień 2010 Atrakcje i punkty orientacyjne.
Gromadzenie danych, informacji, zdjęć dotyczących najważniejszych i najciekawszych miejsc  w mieście i regionie. Dane  będą prezentowane  w PowerPoint i będą tak przygotowane tak, aby utworzyć stronę książki. Zadaniem zespołów złożonych z uczniów i nauczycieli będzie przetłumaczenie tego na język angielski.
 
Grudzień 2010 Spotkanie projektowe.
Czwarte  spotkanie odbędzie się w miejscowości Svabovce na  Słowacji.
 
Styczeń-luty-marzec 2011 Turystyczny przewodnik językowy.
Podręczny przewodnik turystyczny do konwersacji, zawierający wyrażenia i słowa klucze, których może potrzebować turysta. Przewodnik zostanie przetłumaczony na języki krajów zaangażowanych w projekt i na język angielski, będzie on również częścią przewodnika turystycznego pod tytułem "Europejskie dzienniki podróży. ABC turystyki".
 
Marzec 2011 Spotkanie projektowe.
Piąte  spotkanie odbędzie się w miejscowości Murcia w Hiszpanii.
 
Kwiecień 2011 Drukowanie przewodnika "Europejskie dzienniki podróży. ABC turystyki".
 
Maj-czerwiec 2011 Prezentacja przewodnikaspołeczności lokalnej, władzom lokalnym i społeczności szkolnej.
 
Lipiec 2011 Końcowa ewaluacja projektu.
 
ZałącznikWielkość
Activities around the project.pdf3.54 MB
Welcome to Poland.pdf1.61 MB