Ciekawe lekcje przyrody

W ostatnich tygodniach uczniowie klas czwartych w czasie lekcji przyrody poszerzali swoją wiedzę na temat ochrony środowiska. Następnie prezentowali wiadomości o wybranym pomniku przyrody bądź rezerwacie znajdującym się w naszym województwie. Ponadto każdy wykonał pracę na temat wybranego Parku Narodowego Polski. Jej efekty w formie plakatów umieszczone zostały na szkolnej tablicy. Na zakończenie przeprowadzono zajęcia w terenie, na których uczniowie poznali pomniki przyrody w naszym mieście - dęby rosnące w Parku Miejskim oraz rezerwat geologiczny „Skałki”.  Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a wycieczka była udanym podsumowaniem całego cyklu.