"Champion of English"

W dniu 2 kwietnia, sześcioro uczniów naszej szkoły wzięło udział w VIII Miejskim Konkursie Języka Angielskiego „Champion of English”, który w tym roku odbył się w Społecznej Szkole w Starachowicach. Naszą szkołę reprezentowali: Wojciech Kucharczyk z Vb, Bartosz Pożoga z Va, Martyna Jakubowska z VIb, Amelia Świercz z Via, Malwina Szmiłyk z VIIa oraz Julia Bzymek z VIIb. Celem konkursu było: popularyzacja i doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim wśród uczniów szkół podstawowych, rozbudzenie ciekawości poznawczej i motywacji uczniów do uczenia się języka angielskiego, promowanie uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami lingwistycznymi, umożliwienie wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną
Konkurs miał formę pisemnego testu sprawdzającego wiedzę z zakresu czytania ze zrozumieniem, gramatyki, znajomości słownictwa, umiejętności komunikacyjnych oraz znajomości elementów kultury i geografii wielkiej Brytanii.
W kategorii klas piątych III miejsce zdobył nasz uczeń, Wojciech Kucharczyk z klasy Vb.                 
Gratulujemy i życzymy mu dalszych sukcesów.