"Bezpieczny wypoczynek nad wodą"

Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży województwa świętokrzyskiego „Bezpieczny wypoczynek nad wodą” zorganizowany został przez Zarząd Wojewódzki Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kielcach oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Celem edukacyjnym konkursu było uświadomienie dzieciom przyczyn występowania zagrożeń związanych z wodą i wyrobienie możliwie skutecznych umiejętności zachowania się podczas ich wystąpienia. Natalia Gębura z klasy IIIb zdobyła w tym konkursie II miejsce, a praca Michała Bolędy z klasy IIIa została wyróżniona. W kategorii klas starszych wyróżnienia otrzymali: Jakub Surma z klasy IVb, Arkadiusz Siwiec z klasy IVa oraz Natalia Jagieła z klasy Vb. Podsumowanie konkursu odbyło się 2 czerwca 2012r. w Kielcach. Szkoła otrzymała również pamiątkowy puchar.