"Bezpieczny wypoczynek nad wodą"

Celem konkursu była popularyzacja bezpiecznych form spędzania wolnego czasu nad wodą oraz właściwego korzystania ze sprzętu pływającego. Konkurs został zorganizowany przez Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Prace uczniów naszej szkoły wzbudziły uznanie jury.
II miejsce zajął Mariusz Gębura z klasy IVa, III miejsce Katarzyna i Iwona Matusiewicz z klasy Ia.
Wyróżnione zostały również prace: Dominiki Piotrowskiej z Ib, Agaty Kajzer z IIIb oraz Ilony Wójcik z IIIb.