"Bezpieczny uczeń"

21 czerwca odbyło się podsumowanie realizowanego w klasie 0b od lutego do czerwca 2013r. projektu "Bezpieczny uczeń", na które przybyła pani wicedyrektor i rodzice. Dzieci zaprezentowały zdobytą wiedzę w programie słowno-muzycznym. Rozstrzygnięto również konkurs plastyczny "Bezpieczne wakacje".
Przyznano trzy główne nagrody, które wręczyła pani wicedyrektor Jadwiga Kicińska:
I miejsce: Weronika Kutera,
II miejsce:Maja Drożdżeńska,
III miejsce: Natalka Borowiec.
Pozostali uczniowie dostali kolorowe odblaski.
   W ramach projektu dzieci uczestniczyły w cyklu zajęć dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w czasie zabaw na świeżym powietrzu zimą i latem. Uczyły się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy podczas zajęć  przygotowanych przez  panią Renatę Kwiecień wspólnie z klasą IIb oraz numerów telefonów alarmowych. Pani pielęgniarka uświadamiała niebezpieczeństwa wynikające z kontaktu z tabletkami, pan pedagog uczestniczył w zajęciach na temat niebezpieczeństwa wynikającego z korzystania przez tak małe dzieci z Internetu. Podczas wyjścia na Komendę Policji uświadomiono dzieciom niebezpieczeństwo wynikające z kontaktu z psami. Maluchy nauczyły się pozycji obronnej "na żółwika". Podczas wizyty u strażaków uświadamiano niebezpieczeństwa wynikające z kontaktu z ogniem. Wizyta policjanta w klasie była okazją do odgrywania scenek "Jestem asertywny" - wykształcenie nawyku ostrożności względem nieznanych osób. Podczas wycieczki edukacyjnej dzieci miały możliwość kształtować prawidłowe zasady bezpieczeństwa. Rola nauczyciela polegała nie na podaniu gotowych schematów ale uczeniu dzieci przewidywania i kreatywności w rozwiązywaniu problemów.
   Uczniowie podczas rozmaitych zajęć i zabaw edukacyjnych, inscenizacji, spotkań i wycieczek nauczyły się bezpiecznego zachowania nie tylko na drodze, ale również w domu i w szkole. Ponieważ dzieci w wieku przedszkolnym mają małe doświadczenia życiowe, niewielki zasób wypróbowanych technik radzenia sobie z różnymi problemami, niejednokrotnie są nieświadome zagrożeń swojego zdrowia czy też życia. Dlatego  bardzo ważne jest, aby od najwcześniejszych lat wyposażać dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania wszelkich niebezpieczeństw. Bezpieczeństwo dzieci przebywających w szkole jest bardzo ważne, ponieważ Bezpieczne Dziecko To Szczęśliwe Dziecko.