"Bezpieczna zima 2019 - kruchy lód"

W dniu 08.01.2019r. w naszej szkole odbyło się spotkanie przedstawicieli: Klubu Płetwonurków Ligi Obrony Kraju „KALMAR”, WOPR, Straży Miejskiej, Komendy Policji i Straży Pożarnej z uczniami klas 0-3 w ramach akcji „Bezpieczna zima 2019 - kruchy lód". Tematyka spotkania dotyczyła zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych, szczególnie w rejonach zamarzniętych zbiorników wodnych. Odbył się również pokaz sprzętu ratowniczego oraz instruktaż udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci z ciekawością słuchały cennych informacji dotyczących ich bezpieczeństwa oraz chętnie zadawały pytania.