Akcja - segregacja!

Za nami kolejna edycja akcji sprzątania świata, która tym razem odbywała się pod hasłem: „Akcja segregacja! 2x więcej, 2x czyściej”. Jej krajowym patronem i koordynatorem jest Fundacja „Nasza Ziemia”. Segregacja odpadów staje się coraz powszechniejsza, w dużym stopniu za sprawą wyższych opłat za wrzucanie wszystkiego do jednego kubła. Niestety nadal dużo puszek, worków foliowych, opon czy sprzętów elektronicznych można znaleźć na poboczach dróg, w lasach, parkach, skwerach czy brzegach rzek. Tegoroczna akcja odbyła się w dniach 21-23 września. 21 września (jak co roku) do akcji włączyła się również nasza szkoła. Uczniowie klas 0 - VII wraz z nauczycielami porządkowali teren przy szkole, ulice: Zakładową, Mickiewicza, Dubois’a, teren przy zakładzie Cersanit oraz Parku Miejskiego. Podstawowym celem tegorocznego Sprzątania Świata była zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci”, czyli czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku. W rzeczach, często nazywanych niepotrzebnymi, drzemie wartościowy surowiec, który może być przetwarzany kilkukrotnie, a nawet bez końca (tak jest w przypadku np.: aluminiowej puszki). Szczególnym celem było zwrócenie uwagi, na to, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w gospodarce o obiegu zamkniętym lub jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.
Ponadto celem tegorocznej akcji było:
- zachęcenie uczestników do szczególnej troski o czystość i porządek w najbliższej okolicy
- utrwalanie szacunku do otaczającej nas przyrody
- zwrócenie uwagi na powstawanie coraz większej liczby nielegalnych wysypisk śmieci poprzez bezmyślne pozbywanie się odpadów i porzucanie śmieci w przypadkowych miejscach
- utrwalanie zachowań proekologicznych
- zachęcenie uczestników do odkrywania naszego pięknego i czystego kraju.
Dodatkowym atutem było posprzątanie okolicznych terenów zielonych.
Akcję w naszej szkole zorganizowała pani Agnieszka Krupa, nauczycielka przyrody. Każdego roku współpracujemy z Referatem Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Starachowice, który zapewnia uczestnikom akcji rękawice, worki na śmieci oraz ich wywóz z wyznaczonych punktów.
Podziękowania dla wszystkich uczestników.