"Akademia Obywatelska 1918"

W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę, uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie „Akademia Obywatelska 1918”, przygotowanym przez ŚCDN. Jest to projekt promujący wychowanie patriotyczne i obywatelskie, którego celem jest przygotowanie różnorodnych inicjatyw upamiętniających 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Jednym z działań realizowanych w naszej szkole był konkurs plastyczny „Polska moja ojczyzna” rozgrywany w dwóch kategoriach wiekowych, klasy I-III i klasy IV-VII. 

Celem konkursu była popularyzacja symboli narodowych, wartości patriotycznych, wzmacnianie więzi uczniów z krajem ojczystym.  

Jury stanowili uczniowie i nauczyciele, każdy mógł oddać głos na wybraną pracę. 

W kategorii klas młodszych: I miejsce zdobył Krzysztof Skrzypiec

                                          II miejsce Ola Piotrowska

                                          III miejsce Michalina Włodarska

                                          wyróżnienie Amelia Giemza

W kategorii klas starszych:  I miejsce Gabriel Sadrak 

                                          II miejsce Wiktoria Sadrak

                                          III miejsce Mateusz Zieliński

                                          wyróżnienie Amelia Pająk i Oliwia Stawska